Minik kalpler anjiyografi ile hayat buluyor

Seyahat, Yaşam Kas 08, 2022 Yorum Yok

Kalbin odacıkları ortasındaki delikler, kalbin akciğerlere giden ve kan dağılımını sağlayan damarlardaki darlıklar, karıncık ile kulakçıkların gelişim bozuklukları başta olmak üzere 200’ü aşkın doğumsal kalp hastalığı mevcut. Doğumsal kalp hastalıkları Özellikle erken yenidoğan periyodunda (doğum sonrası birinci günlerde) hayati risk oluşturan ağır klinik tablolara yol açabiliyor. Lakin erken teşhis ve gerçek tedavi yaklaşımlarıyla doğumsal kalp hastalığıyla doğan bebekler sağlıklı ve uzun bir Ömür sürebiliyorlar. Üstelik kalbi besleyen atardamarlara mahsus hastalıkların tespiti ve tedavisinde kullanılan ‘anjiyografi’ yolunda yaşanan Kıymetli gelişmeler sayesinde birtakım doğumsal kalp hastalıklarında ameliyat gereksinimi da giderek azalıyor! Ayrıyeten ameliyat olabilmesi için kilo alması beklenen yenidoğan periyodundaki bebekler de anjiyografi ile Vakit kaybetmeden hayata tutunabiliyor! 

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, günümüzde anjiyografi tekniğiyle pek Fazla doğumsal kalp hastalığının tedavi edilebildiğine dikkat çekerek, “Öyle ki kalp içindeki delikler anjiyografi ile kapatılabiliyor, dar olan damarlar açılabiliyor ve kapak işlevleri bozulan çocuklarda kapak değiştirilebiliyor. bütün bu gelişmeler süratle devam ederek çocuk kalp hastalarımızın daha kaliteli ve uzun Ömür sürmelerine İmkan sağlıyor. Anjiyografi metodu günümüzde gelişen yeni teknolojik gelişmeler sayesinde erken doğan ve kilosu düşük olan prematüre bebekler iç yenidoğan periyodundan itibaren her yaşta teşhis ve tedavi gayeli kullanılabiliyor. Sistemin muvaffakiyet bahtı yüksek, Yan tesir mümkünlüğü ise düşüktür.” diyor.   

Henüz Ebeveyn karnında tespit edilebiliyor

Doğumsal kalp hastalıklarında her 3 bebekten 1’ine doğumdan Çabucak sonra birinci ayda müdahale etmek gerekiyor. Hasebiyle erken teşhis minik kalplerde yaşamsal Ehemmiyet taşıyor! Çevik, hamileliğin 18-20. haftalarından itibaren fetal ekokardiyografi ismi verilen ultrasonografik teknikle doğumsal kalp hastalıklarının taranabildiğine dikkat çekerek, “Tanının hamilelikte konulması durumunda doğumun Müsait merkezlerde gerçekleştirilmesi ve doğumdan Çabucak sonra Gerekli müdahale yapılabilmesini sağladığı için tedavi muvaffakiyetini artırıyor. Bu nedenle doğumsal kalp hastalığının mümkünse teşhisinin doğum öncesi konması ve doğumun bu hastalıklara müdahale edilebilecek donanıma sahip merkezlerde gerçekleştirilmesi Aka Ehemmiyet taşıyor” diyor. Doğumsal kalp hastalıkları doğum sonrasında da tam ve eksiksiz fizik muayene, şüphelenilmesi durumunda da ekokardiyografi ile teşhis edilebiliyor. Şayet gerek görülürse ek olarak nadiren anjiyografi ve tomografi tetkiklerinin de uygulanması tanıyı doğrulamak için kullanılabiliyor. 

Belirti vermesi yılları bulabiliyor

Doğumsal kalp hastalıklarının birçok alt tipi var ve her bir hastalık kendini farklı sinyallerle belirli edebiliyor.Çevik, belirti ve bulguların hastalığın şiddeti doğrultusunda birtakım çocuklarda yıllar sonra ortaya çıkabildiğine işaret ederek, “Örneğin kalbin odacıkları ortasındaki delikler büyüklüklerine nazaran, farklı vakitlerde farklı bulgularla gelişebiliyorlar. Rutin denetimler sırasında muayenede belirti vermeyen, lakin kalbin rezervleri bittiğinde belirti veren Ender hastalıklar da Laf konusu olabiliyor.” diyor.  

Bu sinyalleri asla gözden kaçırmayın! 

Erken teşhis ve tedavi için yenidoğan devrinden itibaren rutin muayenenin periyodik olarak yapılması dışında ailelerin de kimi belirtileri gözden kaçırmamaları Aka Ehemmiyet taşıyor. Prof. Dr. Ayhan Çevik, çocukluk devrinde ıslak aralığına nazaran değişen belirtileri şöyle sıralıyor: 

Yenidoğan döneminde 

– Emme sırasında çabuk yorulmak 

– Beslenme zorluğu

– Sık soluk alıp vermek 

– Morarma 

– Kâfi kilo alımının olmaması 

Süt çocukluğu döneminde

– Sık alt teneffüs yolu enfeksiyonu geçirmek, 

– Büyüme – gelişmenin duraklaması yahut olmaması 

– Çok terlemek 

– Teneffüs ve kalp suratının olağan pahaların üzerinde olması 

– Efor gereken motor aktivitelerinde çabuk yorulmak

– Dudak ve ağız içinde morarma 

Okul çağı döneminde 

– Spor aktivitelerinde yaşıtlarına nazaran daha az performans sağlamak 

– ivedi yorulmak 

– Sık akciğer enfeksiyonu geçirmek 

– Bayılmak yahut bayılacak üzere olmak

– Efor yahut spor aktivitesi ile oluşan göğüs ağrısı 

Düzenli takip Fazla önemli! 

Doğumsal kalp hastalıkları; ilaç, anjiyografi ve ameliyat olmak üzere 3 farklı teknikle tedavi ediliyor. Hangi tedavi seçeneğinin uygulanacağı hastalığın teşhis edilme vakti, şiddeti ve Öbür anomalinin de Mevcut olup olmadığına nazaran değişiklikler gösterebiliyor. Çevik, ülkemizde nihayet yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde doğumsal kalp hastalıklarının Aka kısmının muvaffakiyetle tedavi edildiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle, hastalık bulgu vermeden teşhis edilmesine İmkan sağlayabildiği için periyodik denetimlerin hamilelikten itibaren yapılması Fazla değerli. Ayrıyeten diğer çocukluk çağı hastalıklarında olduğu üzere; çocukların büyüme ve gelişmeleri müddetince de takiplerinin tertipli olarak yapılması yaşamsal değere sahip.” diyor.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir